Циментова замазка

Циментовата замазка се използва за изравняване на нивото след бетоновата основа. Минималното полагане е 3см.