Новини

Новини

Във връзка с проекта по Оперативна програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и наближаващия срок за представяне на финалния отчет фирма...

„ДЕДАЛ - 1995“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В тази връзка на „ДЕДАЛ - 1995“ ООД е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1 500 лева национално финансиране, която ще послужи за справяне с последиците, настъпили вследствие на пандемията COVID – 19.

„ДЕДАЛ - 1995“ ООД очаква чрез предоставената помощ да постигне положителен ефект по отношение на оптимизиране на разходите си, както и стабилност в продължаваща дейност на дружеството.“