Промишлени сгради

Дедал 1995 е строителна фирма с над 25 години опит в строителство на промишлени сгради, сертифицирана от Централния професионален регистър на строителя и член в Камарата на строителите в България.