Покриви

Галерия изграждане на промишлен покрив и полагане на хидроизолация с посипка 4.5кг на покрив фабрика Метрон. 

 

Покрив с хидроизолация Метрон