Системи за пожароизвестяване

Дедал 1995 предлага проектиране, инсталиране и поддръжка на пожароизвестителни системи за всеки дом, офис, заведение, магазин или административна сграда. Целта на всяка система за пожароизвестяване е откриването на пожара на възможно най-ранен етап. Системата генерира алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето - дим, пламък или топлина.

В зависимост от пожарния риск и конкретното приложение, пожароизвестителните системи, които проектираме и изграждаме, са два вида - конвенционални и адресируеми.