Конвенционални пожароизвестителни системи

Конвенционалните системи откриват пожара и сигнализират за него, но не локализират мястото му. Този тип пожароизвестителна система е подходящ за малки обекти, апартаменти или фамилни къщи, при които е възможно зоната в аларма да бъде обходена бързо и възникналият пожар да бъде локализиран.