Адресируеми пожароизвестителни системи

Адресируемата пожароизвестителна система е  предназначена за ранно откриване на пожар с указване на точното място на събитието по адреса на сработилия детектор. Най-важните характеристики на адресируемите системи за пожароизвестяване са:

  • Бърза реакция в случай на пожар

  • Липса на фалшиви алармени сигнали

  • Надеждно функциониране