Строителство на къщи и вили

Ремонт на къща -

Фирма Дедал 1995 предлага съвременно строителство на къщи и вили съгласно Европейските стандарти за качество. До този момент фирмата е натрупала богат опит в цялостното изпълнение на къщи и вили по индивидуален проект.

За нас


Фирма Дедал 1995 ООД е сертифицирана строителна фирма, член в Камарата на строителите и е притежател на Удостоверения за изпълнение на строежи. 

Сертификати


С решение и протокол № 0335/30.06.2011 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя  „ДЕДАЛ-1995” ООД е вписанa като член в Камарата на строителите и е притежател на  Удостоверения за изпълнение на строежи със следния обхват:

Удостоверение №I-TV 018417

  • Първа група – строежи от четвърта и пета категория -  строежи от високото   строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения 
  • Строежи от втора до пета група  – отделни видове строителни и монтажни работи 

Удостоверение №V-TV 012907

  • пета група -отделни видове СМР съгласно КИД 2008

Дедал 1995 ООД е сертифицирана  и внедрена на интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2015 и система за управление на околната среда ISO 14001:2015.