Строителство на сгради с метални конструкции

Фирма Дедал 95 е специализирана в проектирането и изграждането на обекти от метални конструкции. В строителството металните конструкции намират широко приложение в изграждането на: складове, преместваеми търговки обекти (магазини), цехове и къщи. Освен всичко, едно от най-големите предимства на металните конструкции са лесният и бърз монтаж и демонтаж, също така и реконструкцията им.