Хидроизолационни системи

Хидроизолацията е основната защита на една конструкция срещу проникването на подпочвени, дъждовни и други води в нея. Класификацията на хидроизолациите е следната:

Видове хидроизолации според местоположението им:

  • Покривни
  • Подземни срещу подпочвена вода и влага 
  • Хидроизолации в мокри помещения
  • Хидроизолации на резервоари и басейни

Видове хидроизолации според материалите им:

  • Битумни
  • Полимерни
  • На циментова основа