Цялостно изграждане на електро и ВиК инсталации

Фирма Дедал предлага и извършва изграждане на нова или преработка на съществуваща електро и ВиК инсталация.