гр.София, ул. Димитър Димов №3

гр.София, ул. Димитър Димов №3