Стропителна фирма Дедал 1995 плакет 25 години

Стропителна фирма Дедал 1995 плакет 25 години