Системи за контрол на достъпа

Фирма Дедал 95 предлага комплексно проектиране, изграждане и поддръжка на системи за контрол на достъп за сигурността на хотели, бизнес сгради, офиси и жилища. Системата осигурява централизирано управление и контрол на достъпа до помещения, сгради, асансьори и други. Идентификация се извършва посредством безконтактни чип-карти. Всяка чип-карта съдържа уникален цифрен код, по който става еднозначната идентификация на картопритежателя. При прочитане на картата в контролно-пропусквателното устройство се извършва проверка за правата на достъп и, ако достъпът е разрешен, се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм. Системата може да се използва както за контрол на работното време, така и само за контрол на достъпа.