Изграждане на електроинсталации

 Фирма Дедал 1995 предлага и извършва изграждане на нова или преработка на съществуваща електоинсталация. 

  • Изграждане, подмяна и ремонт на елекроинсталации
  • Доставка и монтаж на ел. табла
  • Монтаж и подмяна на електромери
  • Полагане на кабели
  • Монтаж на ключове, контакти, осветителни тела