Строителство на къщи и вили

Фирма Дедал 1995 предлага съвременно строителство на къщи и вили съгласно Европейските стандарти за качество. До този момент фирмата е натрупала богат опит в цялостното изпълнение на къщи и вили по индивидуален проект.

За нас

Фирма Дедал 1995 ООД е сертифицирана строителна фирма, член в Камарата на строителите и е притежател на Удостоверения за изпълнение на строежи. 

Сертификати

С решение и протокол № 0335/30.06.2011 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя  „ДЕДАЛ-1995” ООД е вписанa като член в Камарата на строителите и е притежател на  Удостоверения за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Първа група – строежи от четвърта и пета категория -  строежи от високото   строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – Удостоверение № I-NV 010253
  • Пета група – отделни видове строителни и монтажни работи – Удостоверение № V-NV 007007 

Дедал 1995 ООД е сертифицирана  и внедрена на интегрирана система за управление на качеството 9001:2008 и система за управление на околната среда 14001:2004.