За нас

Фирма Дедал 1995 ООД е сертифицирана строителна фирма, член в Камарата на строителите и е притежател на Удостоверения за изпълнение на строежи. 

История

Фирма Дедал 1995 ООД е строително-ремонтна фирма с опит от 1995 г. Фирмата има натрупан дългогодишен опит в ремонтно-строителни, довършителни и възстановителни работи, строителство, изграждане, реконструкция, ремонти на  магазини, ресторанти, офиси и жилища.

Дедал 1995 извършва също саниране на сгради, вертикална планировка, преустройства на съществуващи къщи и апартаменти.

Разполага с професионални строители и инженери, доказали своята компетентност и коректност.

Предлага изработка на проекти по задание на клиента, като разполага с необходимото техническо оборудване, транспортни средства и специализиран персонал, за да изпълни поетите ангажименти в договорните срокове.

Сертификати

С решение и протокол № 0335/30.06.2011 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя  „ДЕДАЛ-1995” ООД е вписанa като член в Камарата на строителите и е притежател на  Удостоверения за изпълнение на строежи със следния обхват:

Удостоверение №I-TV 018417

  • Първа група – строежи от четвърта и пета категория -  строежи от високото   строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения 
  • Строежи от втора до пета група  – отделни видове строителни и монтажни работи 

Удостоверение №V-TV 012907

  • пета група -отделни видове СМР съгласно КИД 2008

Дедал 1995 ООД е сертифицирана  и внедрена на интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2015 и система за управление на околната среда ISO 14001:2015.

Новини

Във връзка с проекта по Оперативна програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и наближаващия срок за представяне на финалния отчет фирма...

„ДЕДАЛ - 1995“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В тази връзка на „ДЕДАЛ - 1995“ ООД е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1 500 лева национално финансиране, която ще послужи за справяне с последиците, настъпили вследствие на пандемията COVID – 19.

„ДЕДАЛ - 1995“ ООД очаква чрез предоставената помощ да постигне положителен ефект по отношение на оптимизиране на разходите си, както и стабилност в продължаваща дейност на дружеството.“