Покриви

Галерия полагане на хидроизолация с посипка 4.5кг на покрив фабрика Метрон. 


Покрив с хидроизолация Метрон